Системна інтеграція


Головна цінність того, що ми пропонуємо нашим замовникам — це мистецтво побачити, почути і зрозуміти сутність бізнес-потреб замовника і запропонувати оптимальне рішення для задоволення цих потреб.

Системна інтеграція — це розробка комплексних рішень з автоматизації технологічних і бізнес-процесів підприємства. Її кінцева мета — максимально ефективне управління технологічним процесом, виробництвом, організацією в цілому. Цей термін означає тe, що раніше мало назву АСУВ (Автоматизована Система Управління Виробництвом ) і АСУТП (Автоматизована Система Управління Технологічним Процесом). Таким чином, «системна інтеграція» — це все, що пов'язано з автоматизацією підприємств. І не важливо, що буде впроваджуватися на підприємстві або в організації — одна велика програма або ж необхідно з'єднувати кілька різних —  в «автоматизації підприємства» важлива не конкретна технічна реалізація рішення, а те, для чого це рішення призначене, тобто орієнтація на потреби бізнесу. Більш точна і правильна назва, в нашому розумінні — бізнес інтеграція для того, щоб підкреслити: акцент перенесено з IT-інфраструктури на прикладні завдання бізнесу.

Комплексне рішення автоматизації бізнес-процесів підприємства, що включає створення нових і об'єднання існуючих розрізнених інформаційних систем в єдиний інформаційний простір. Виконується як правило на «живій», працюючій, інфраструктурі, без втручання в нормальний процес функціонування підприємства в цілому. У процесі цієї роботи можуть використовуватися тільки апробовані технологічні рішення. Тут немає місця експериментам і відпрацюванням нових технологій.

Створення інформаційних проектів «під ключ» з використанням різнорідних технічних, програмних і технологічних рішень. Об'єднання в єдиний комплекс продуктів і рішень найкращим чином зарекомендувало себе в галузі для вирішення поставленого бізнес-завдання. Основна мета: досягнення ефективності рішення при одночасному зниженні витрат — отримання так званого «синергетичного ефекту» від впровадження рішення. У процесі такої роботи, може бути використано моделювання рішення, включаючи створення лабораторії для відпрацювання моделі, виконання пілотного проекту для перевірки рішення практичним використанням.

Докладніше