Підтримка

Аутсорсинг IT-послуг

Відсутність фахівців відповідної кваліфікації для професійного адміністрування та управління інформаційною системою підприємства, необхідність виконання IT-проектів в стислі терміни і вивільнення внутрішніх ресурсів для вирішення інших завдань визначає потрібність IT-аутсорсингу.

Модель аутсорсингу полягає в передачі IT-функцій з управління та підтримки інформаційних ресурсів організації на обслуговування зовнішньої компанії.

Вигоди IT-аутсорсингу:
  • зосередження підприємства/організації на основних напрямках діяльності;
  • структурування видів діяльності;
  • оптимізація витрат на забезпечення управління інформаційними ресурсами;
  • гарантія високої якості сервісу;
  • зниження ризику простоїв бізнесу;
  • швидке впровадження нових інформаційних технологій.
Аутсорсинг технічної інфраструктури — обслуговування інформаційних мереж і систем бізнес-класу.

Аутсорсинг бізнес-процесів — компанія бере на себе аутсорсинг всіх IT-послуг, а не просто обслуговування кінцевого обладнання. Причому способи організації такого аутсорсингу можуть бути різними: обладнання з встановленим на ньому ПЗ може знаходитися як у замовника, так і в віддаленому центрі обробки даних. Але всі члени обслуговуючої команди є співробітниками системного інтегратора, який надає послуги IT-аутсорсингу.