Системна інтеграція як процес. Послідовність кроків до досягнення необхідного результату.

              Вивчення поточної і перспективної потреби організації в інформаційних ресурсах
Виконується аналіз діяльності організації з точки зору інформаційного забезпечення її основних процесів. Процеси (або бізнес-процеси) — це сукупність взаємопов'язаних операцій, необхідних для досягнення єдиної мети. Як правило, один бізнес-процес охоплює діяльність різних відділів і підрозділів.
 • Оцінюються перспективи розвитку існуючих бізнес-процесів і формування нових процесів.
 • Виділяються інформаційні потоки між підрозділами, а також вхідні і вихідні потоки з боку зовнішнього світу. Для кожного потоку визначаються тип даних, обсяги та частота передачі, а також способи передачі та форма подання інформації.
 • Визначаються обсяги існуючих джерел даних.
 • Оцінюється перспектива розвитку інформаційних потоків: зміна обсягів і темпів передачі інформації, формування нових і припинення існуючих потоків.
 • Виділяються ті дані, які вимагають множинного доступу і оперативної зміни, оскільки для них має бути забезпечено централізоване зберігання.
 • Оцінюється тенденція зростання обсягу джерел даних.
 • Вивчаються вимоги щодо забезпечення безпеки зберігання та передачі інформації як всередині підприємства, так при обміні з партнерами або філіями. З точки зору безпеки аналізуються потреби по віддаленому доступу до інформаційної системи (або до даних, що зберігаються в ній) з мереж загального користування.
               Аналіз існуючої ІТ-інфраструктури
На основі вивчення формальної моделі роботи підприємства, виконаної на попередньому етапі, виконується аналіз існуючих засобів інформаційного забезпечення. Глибина аналізу визначається спільно із замовником.
 • При цьому оцінюється, наскільки повно забезпечуються існуючі бізнес-процеси підприємства можливостями наявних програмно-апаратних засобів.
 • Виділяються технічно і морально застарілі системи, підтримка і розвиток яких неможливий з технічних причин або недоцільний з фінансової точки зору.
 • На ринку інформаційних послуг проводиться пошук продуктів, аналогічних по функціональності і прийнятних за вартістю. Одним з критеріїв вибору таких продуктів є їх відкритість з точки зору налаштувань під конкретні вимоги користувача і універсальність доступу до інформації, а також наявність і вартість необхідних ліцензій та сертифікатів сумісності.
 • Аналізуються можливості інтеграції окремих систем на основі сучасних технологічних рішень.
             Проектування нових систем
 • Проводиться оцінка витрат, необхідних для закупівлі, установки і освоєння нової системи, а також термінів переходу на нову систему, включаючи навчання персоналу.
 • Розробляється план заходів з перенесення даних зі старої системи в нову.
 • Оцінюється необхідність закупівлі додаткового обладнання для підтримки нової системи.
 • Оцінюється надійність і пропускна здатність існуючих каналів зв'язку і внутрішніх мереж.
 • Оцінюється доцільність їх модифікації або повної заміни.
 • Оцінюється необхідний рівень доступності додатків і устаткування.
             Проект інтеграції систем
 • Вибираються сучасні технологічні рішення для інтеграції кожної окремої системи або групи систем.
 • Вибираються обладнання та програмні засоби, необхідні для вирішення завдань інтеграції.
 • Робиться обгрунтування необхідності розробки спеціалізованих засобів інтеграції (як програмних, так і апаратних), що включає оцінку вартості і термінів розробки.
 • Складається проект модернізації інженерної інфраструктури.
             Розробка специфікації на компоненти системи, формування замовлень і планування поставок                                    компонентів системи
 • Здійснюється вибір постачальників обладнання, виходячи з критеріїв вартості обладнання, строків поставки та надання постачальниками гарантійних зобов'язань.
 • Розробляється план замовлення, постачання і розміщення обладнання в приміщеннях замовника.
 • Виконуються необхідні інженерні роботи.
 • Реалізація плавного переходу до нової інфраструктури.
 • Розробляється план заходів щодо поетапного введення в дію окремих компонентів локальної інтеграції (об'єднання декількох систем).
 • Складається методика і програма приймально-здавальних випробувань окремих частин системи і системи в цілому.
 • Здійснюється дослідно-промислова експлуатація, що включає доопрацювання інформаційної системи та супровід техніки і програмних продуктів.